Έκπληξη μας προκάλεσε σχετική πρόσφατη διαταγή της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης, που εκδοθηκε την 27 Δεκεμβρίου 2018, η οποία διατάζει όλες τις υφιστάμενες Υπηρεσίες της -επιπέδου Διεύθυνσης- να προτείνουν Αστυνομικούς με οργανική θέση Αστυφυλάκα προκειμένου να μετατεθούν εκτάκτως στη νέα Υπηρεσία του Τμήματος Πεζών Περιπολιών που ιδρύεται σύμφωνα με νέο Προεδρικό Διάταγμα.

Συγκεκριμένα η ηγεσία της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης ορίζει να μετατεθούν με έκτακτη μετάθεση 42 Αστυνομικοί στο νεοσύστατο Τμήμα Πεζών Περιπολιών Θεσσαλονίκης (διατάσσοντας να προτείνουν συγκεκριμένους Αστυνομικούς οι Υπηρεσίες της δικαιοδοσίας της επιπέδου Διεύθυνσης) στη συγκεκριμένη χρονική εορταστική περίοδο, παρόλο που ρητά και ξεκάθαρα αυτό απαγορεύεται από τις διατάξεις του άρθρου 24 του π.δ. 100/2003, που ορίζουν πως απαγορεύεται στο χρονικό διάστημα από 20 Δεκεμβρίου έως 10 Ιανουαρίου η οποιαδηποτε έκδοση διαταγών μεταθέσεων και αναστέλλεται η εκτέλεση των εκκρεμουσών μεταθέσεων.

Ενώ είναι γνωστό βέβαια πως η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης εχει 340 περίπου κενές οργανικές θέσεις Αστυφυλάκων και παρόλα αυτά σε νεοϊδρυθείσα Υπηρεσία, δυστυχώς, το Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας δεν αποφασίζει την ενίσχυση της νέας Υπηρεσίας με έκτακτες μεταθέσεις από τον τρέχοντα Πίνακα Μεταθέσεων -με μόρια δηλαδή- από άλλες περιοχές μετάθεσης (άλλους Νομούς) της χώρας μας.

Όλα τα ανωτέρω οδηγούν στο συμπέρασμα ότι και πάλι μάχιμες Υπηρεσίες θα αποδυναμωθούν, όπως εξάλλου αυτό έγινε και πριν λίγες εβδομάδες και πάλι για την προσωρινή λειτουργία του Τμήματος Πεζών Περιπολιών με 20 περίπου Αστυνομικούς, για να στελεχωθεί αυτή η νέα Υπηρεσία! Ενώ αρκετές είναι οι περιπτώσεις αποσπάσεων σχεδόν μονίμου χαρακτήρα βέβαια από μία Διεύθυνση σε άλλη (προφανώς για εξυπηρέτηση κάποιων ατομικών συμφερόντων) εντός της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης!

Το Ενωτικό Κίνημα Αστυνομικών -ΕΚΑ- Θεσσαλονίκης ως συνδικαλιστικός οργανισμός λειτουργώντας για την προάσπιση των συμφερόντων των εργαζομένων Αστυνομικών, για την πιστή τηρτήρηση της νομιμότητας και την καλύτερη παροχή υπηρεσιών ασφάλειας σε όλη την Κοινωνία της Θεσσαλονίκης, δηλώνει πως άμεσα θα πρέπει το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη να επανεξετάσει την ενίσχυση της Θεσσαλονίκης με έκτακτες μεταθέσεις και να δώσει εντολή για την αναστολή της επιλογής Αστυνομικών για τη μετακίνησή τους σε άλλες Υπηρεσία χωρίς τη θέλησή τους, αυτές τις Άγιες ημέρες των εορτών.

Ενωτικό Κίνημα Αστυνομικών -ΕΚΑ- Θεσσαλονίκης