Σε αυτόν τον οδηγό θα ασχοληθούμε με την ανάκτηση φωτογραφιών που είτε έχουν διαγραφεί πρόσφατα από τον σκληρό δίσκο του iPhone σας, είτε βρίσκονται στο άλμπουμ πρόσφατης διαγραφής της συσκευής σας.

Πρώτος τρόπος: Ανάκτηση από το άλμπουμ πρόσφατης διαγραφής

1 – Μεταβείτε στις φωτογραφίες του iPhone σας.

2 – Βρείτε τον φάκελο με τα άλμπουμ σας.

3 – Κάντε scroll μέχρι να εντοπίσετε τον φάκελο με τα αρχεία που έχουν διαγραφεί πρόσφατα.

4 – Επιλέξτε το Select στην πάνω δεξιά γωνία.

5 – Επιλέξτε το Recover All. Θα βρείτε αυτή την επιλογή στην κάτω δεξιά γωνία της οθόνης σας. Αφού πατήσετε το Recover All όλες οι φωτογραφίες σας θα επιστρέψουν στον αρχικό τους φάκελο.

  • Εκτός της μαζικής ανάκτησης, έχετε την δυνατότητα να επιλέξετε μόνο τις φωτογραφίες που θα θέλατε να ανακτήσετε.

Δεύτερος τρόπος: Επαναφορά από το iTunes Backup

1 – Ανοίξτε το iTunes.

2 – Συνδέστε το iPhone σας με τον υπολογιστή σας.

3 – Κλικάρετε το εικόνιδιο της συσκευής.

4 – Επιλέξτε το Restore Backup…

5 – Επιλέξτε την συσκευή σας στο dropdown menu που θα εμφανιστεί.

6 – Επιλέξτε την ημερόμηνια του backup που επιθυμείτε.

7 – Πατήστε στο Restore. Η συγκεκριμένη διαδικασία μπορεί να διαρκέσει από λίγα λεπτά έως και ώρες, ανάλογα με το μέγεθος των αρχείων που θέλετε να ανακτήσετε.

8 – Αναμείνετε μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας ανάκτησης.

Τρίτος τρόπος: Επαναφορά από το iCloud Backup

1 – Μεταβείτε στις ρυθμίσεις του iPhone σας και πατήστε το General.

2 – Κατόπιν πατήστε το Reset.

3 – Πατήστε το Erase All Content and Settings.

4 – Αν διαθέτετε passcode, θα πρέπει να τον συμπληρώσετε σε αυτή την οθόνη. 

5 – Πατήστε στην επιλογή Erase iPhone δύο φορές.

6 – Αναμείνετε μέχρι να ολοκληρωθεί η διαγραφή του τηλεφώνου σας. Αφού ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία θα είστε σε θέση να επιλέξετε το backup σας από το iCloud.

7 – Πιέστε το πλήκτρο αρχικής οθόνης του τηλεφώνου σας.

8 – Ολοκληρώστε τις αρχικές ρυθμίσεις του τηλεφώνου σας. Επιλέξτε το Restore from iCloud Backup όταν εμφανιστεί στην οθόνη σας.

9 – Εισάγετε το Apple ID και τον κωδικό σας.

10 – Επιλέξτε το backup που θέλετε να επαναφέρετε.

11 – Αναμείνετε ώσπου να ολοκληρωθεί η διαδικασία ανάκτησης των δεδομένων σας. Όταν αυτό συμβεί θα έχετε και πάλι τις φωτογραφίες σας στη διάθεσή σας.

Εικόνες: wikihow.com