Σύμφωνα με πληροφορίες το Facebook αναμένεται να  επεκτείνει την τεχνολογία ελέγχου γεγονότων που έχει σχεδιαστεί για την καταπολέμηση των ψευδών ειδήσεων τόσο σε βίντεο όσο και σε περιεχόμενο φωτογραφιών.

Υπό αυτό το πρίσμα λοιπόν,έχει κατασκευάσει ένα μοντέλο μηχανικής μάθησης που χρησιμοποιεί διάφορα engagement σήματα, συμπεριλαμβανομένης της ανατροφοδότησης από άτομα στο Facebook, για να εντοπίσει πιθανά ψευδή περιεχόμενα. Στη συνέχεια, οι φωτογραφίες και τα βίντεο αποστέλλονται σε ελεγκτές για την αναθεώρησή τους ή την επίλυση τους.

A picture taken on December 28, 2016 in Vertou, western France, shows logos of US online social media and social networking service Facebook. / AFP PHOTO / LOIC VENANCE (Photo credit should read LOIC VENANCE/AFP/Getty Images)
«Οι συνεργάτες του Facebook»

Το Facebook διαθέτει 27 εταίρους παγκοσμίως που ασχολούνται με τον έλεγχο της πληροφορίας σε βίντεο και φωτογραφίες με σκοπό την καταπολέμηση της παραπληροφόρησης.  Οι περισσότεροι από τους οργανισμούς-εταίρους του Facebook διαθέτουν μεγάλη εμπειρία στην αξιολόγηση βίντεο και φωτογραφικού περιεχομένου, με ειδίκευση στην ανάλυση μεταδεδομένων εικόνας, αντίστροφη αναζήτηση εικόνων και οπτική επαλήθευση.

Οι Fact- checkers, όπως ονομάζονται οι ελεγκτές,  μπορούν να αποφασίσουν εάν ένα βίντεο ή μια φωτογραφία που μοιράζονται οι χρήστες στο κοινωνικό δίκτυο παρέχει ψευδείς πληροφορίες, χρησιμοποιώντας όλες τις ικανότητες που περιεγράφηκαν προηγουμένως, βοηθώντας έτσι το Facebook να εκπαιδεύσει το μοντέλο μηχανοκίνητης εκμάθησης για να βελτιώσει την ανίχνευση παραπλανητικών και εσφαλμένων περιεχομένων.