Είναι πλέον γενονός πως ολοένα και περισσότεροι άνθρωποι παρά τη σημαντική βελτίωση της διαδικτυακής αλλά και ψηφιακής εξοικείωσης που έχουν, εξακολουθούν να χρησιμοποιούν ακατάλληλες πρακτικές δημιουργίας κωδικών, όπως είναι η χρήση πολύ απλών password ή του ίδιου password για πρόσβαση σε πολλούς λογαριασμούς.

Κάτι τέτοιο μπορεί από τη μια  να φαντάζει ιδιαίτερα πρακτικό, αλλά από την άλλη ενδέχεται  να δημιουργήσει σοβαρούς κινδύνους θέτοντας σε ρίσκο τόσο την ιδιωτική ζωή όσο και τις επαγγελματικές υποχρεώσεις των χρηστών.

Το SecurityNews.gr με την γνώση αλλά και τις χρήσιμες συμβουλές της ΕSET έρχεται να σας βοηθήσει προκειμένου οι κωδικοί πρόσβασης που χρησιμοποείται να είναι όσο το δυνατόν περισσότερο ασφαλείς.

→ Τα βήματα που πρεπει να ακολουθήσετε←

  1. Οι κωδικοί είναι προσωπικοί και δεν αποκαλύπτονται.Ο κανόνας είναι: “όσο μεγαλύτερος ο κωδικός πρόσβασης, τόσο πιο ασφαλής”. Ξεκινήστε με τουλάχιστον 8 χαρακτήρες, και μεγαλώστε τον κωδικό αναλόγως με το πόσο σημαντικός είναι ο λογαριασμός που θωρακίζει. Αν δυσκολεύεστε να θυμηθείτε ένα σύνθετο κωδικό, υπάρχει και η δυνατότητα να επιλέξετε μια συνθηματική φράση ή να χρησιμοποιήσετε έναν password manager. Για τους χρήστες που θέλουν οι ίδιοι να δημιουργούν τους κωδικούς τους, η ESET αναφέρει σε αυτό το βίντεο μερικές χρήσιμες συμβουλές.
  2. Να θυμάστε ότι για κάθε λογαριασμό απαιτείται ένας μοναδικός κωδικός πρόσβασης.
  3. Αποφύγετε κοινές λέξεις, ονόματα, ημερομηνίες, αριθμούς ή προφανείς επιλογές, όπως 12345678, password ή qwerty.
  4. Αλλάξτε τακτικά τους κωδικούς πρόσβασης. Και εδώ ισχύει ότι όσο πιο σημαντικά τα δεδομένα που προστατεύονται, τόσο πιο συχνά πρέπει να αλλάζουν οι κωδικοί.
  5. Προσθέστε “ψηφιακές” λεπτομέρειες, όπως αριθμούς και ειδικούς χαρακτήρες (@, #,!, κλπ), ή χρησιμοποιήστε τα αντικαθιστώντας κάποια από τα γράμματα στον κωδικό πρόσβασής σας. Στην τελευταία περίπτωση, προσπαθήστε να αποφύγετε τις συνήθεις “ανορθογραφίες”, όπως αντικατάσταση του “α” με “@” ή “ι” με “1” ή “!”
  6. Iδιαίτερα σημαντική είναι επίσης και η πιστοποίηση διπλού παράγοντα (2FA) και αυτό διότι απαιτείται ένας επιπλέον τυχαίος κωδικός ή ένα μήνυμα SMS παράλληλα με τον κωδικό πρόσβασης. Επομένως ακόμη και αν ένας κωδικός πέσει σε λάθος χέρια, δεν μπορεί εύκολα να παραβιαστεί ο λογαριασμός που αντιστοιχεί.
  7. Τελευταίο αλλά όχι λιγότερο σημαντικό είναι το γεγονός πως καλό θα είναι να μην χρησιμοποιήσετε επαναλαμβανόμενα τον ίδιο κωδικό πρόσβασης σε άλλους λογαριασμούς, καθώς εάν προβαίνετε στη συγκεκριμένη πρακτική, τότε ενδέχεται να βρεθείτε εκτεθειμένους σε πολλαπλούς κινδύνους παραβίασης και των υπολοίπων λογαριασμών σας.