Πλούσιος είναι ο απολογισμός, ένα χρόνο μετά από την έναρξη εφαρμογής του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ – GDPR), με τις προκλήσεις για τις επιχειρήσεις, ωστόσο, να παραμένουν.

Από το Μάιο του 2018 μέχρι σήμερα, έχουν καταγραφεί περισσότερα από 280.000 περιστατικά σε 27 χώρες, από τα οποία, πάνω από 144.000 ήταν παράπονα. Επίσης, έχουν καταγραφεί περισσότερες από 89.000 περιπτώσεις παραβίασης δεδομένων, έχουν επιβληθεί διεθνώς πρόστιμα ύψους €56 εκατ. σε 11 χώρες κι έχουν οριστεί πάνω από 500.000 Data Protection Officers (DPOs) σε παγκόσμιο επίπεδο. Τα παραπάνω στοιχεία αποτυπώθηκαν σε σχετική εκδήλωση της ΕΥ Ελλάδος, με αφορμή τα πρώτα “γενέθλια” από την εφαρμογή του Κανονισμού.

“Τα νούμερα αυτά αποδεικνύουν ότι ο πρώτος χρόνος εφαρμογής του ΓΚΠΔ, για πολλούς οργανισμούς, ήταν μεγάλη πρόκληση. Ένα χρόνο μετά, οι οργανισμοί θα πρέπει να είναι σε θέση να αποδεικνύουν διαρκώς τη συμμόρφωσή τους προς τον Κανονισμό, ενώ, παράλληλα, να μετασχηματίσουν τις λειτουργίες τους και να εκπαιδεύσουν το προσωπικό τους, έτσι ώστε να μπορούν να αντιμετωπίσουν επιτυχώς τους κινδύνους που προκύπτουν από τη μη συμμόρφωση και τις κακόβουλες επιθέσεις, χωρίς να παρεμποδίζουν την ανάπτυξη του οργανισμού”, τόνισε εκ μέρους της ΕΥ Ελλάδος η κυρία Ανθή Παπαγεωργίου, παρουσιάζοντας στοιχεία για τον πρώτο χρόνο της εφαρμογής του ΓΚΠΔ διεθνώς.

Η εικόνα στην Ελλάδα
Όσον αφορά στη χώρα μας, τον τελευταίο χρόνο, έχουν γίνει 65 αυτεπάγγελτοι έλεγχοι από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σε εταιρικές ιστοσελίδες, με επισημάνσεις, κυρίως, όσον αφορά την ορθή χρήση cookies και τη διαφάνεια των σκοπών επεξεργασίας. Επίσης, έχουν πραγματοποιηθεί, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της ΑΠΔΠΧ, 930 καταγγελίες και 136 γνωστοποιήσεις παραβίασης του Κανονισμού, ωστόσο η Αρχή έχει περιοριστεί, προς το παρόν, μόνο σε συστάσεις.

“Μέχρι στιγμής, υπό το νέο καθεστώς, δεν έχουν επιβληθεί πρόστιμα, καθώς φαίνεται πως υφέρπει ακόμα μια άτυπη “περίοδος χάριτος” στη χώρα μας, ωστόσο αυτό δε σημαίνει πως η κατάσταση θα συνεχιστεί έτσι. Η εικόνα, που αποκομίζουμε μέσα από την καθημερινή μας ενασχόληση με ζητήματα προστασίας δεδομένων, είναι ότι, στις μεγάλες κυρίως επιχειρήσεις, υπάρχει σημαντικός πλέον βαθμός ωριμότητας και ενσυναίσθησης σε ό,τι αφορά στη συμμόρφωση με τον ΓΚΠΔ”, ανέφερε σχετικά η κυρία Χαρά Ζέρβα, Δικηγόρος παρ’ Aρείω Πάγω.

“Μέχρι το Μάιο του 2018, υπήρξε μια πολύ μεγάλη κινητοποίηση – ορθώς για εμάς, υπερεκτιμημένη για κάποιους. Σήμερα, έχουμε φτάσει στο άλλο άκρο. Το “μπαλόνι” έχει πλέον ξεφουσκώσει πάρα πολύ, καθώς κανένας, πλέον, δε μιλάει για τον ΓΚΠΔ. Πρέπει να βρεθεί η χρυσή τομή, γιατί κάποια στιγμή η Ελληνική Αρχή θα αρχίσει να επιβάλλει κυρώσεις και θα πρέπει οι επιχειρήσεις να μη βρίσκονται στο στόχαστρο”, τόνισε, ενώ έκανε αναφορά σε περιπτώσεις επιβολής υψηλών κυρώσεων διεθνώς, από την πλευρά του ο δικηγόρος, Αντώνης Μπρούμας.

 

sepe.gr