Τις προσπάθειες των ευρωπαϊκών τηλεπικοινωνιακών παρόχων να οδηγήσουν την παγκόσμια κούρσα ανάπτυξης των δικτύων επόμενης γενιάς, 5G, συνεχίζει να στηρίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο πλαίσιο αυτό, Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) υπέγραψε συμφωνία για τη χορήγηση δανείου, ύψους €500 εκατ., στη φινλανδική Nokia στο πλαίσιο του Επενδυτικού Σχεδίου για την Ευρώπη.

Το δάνειο από την ΕΤΕπ θα στηρίξει ένα βασικό ευρωπαϊκό φορέα παροχής τεχνολογίας, που επενδύει σε μεγάλο βαθμό στην έρευνα, την ανάπτυξη και την καινοτομία (Ε&Α) σε έναν τομέα που μπορεί να παράγει τεχνολογίες, οι οποίες επιτρέπουν την καινοτομία και την ανάπτυξη στην Ευρώπη. Γι’ αυτό άλλωστε το δάνειο εξασφαλίζεται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (EFSI), το οποίο αποτελεί τον βραχίονα του Επενδυτικού Σχεδίου για την Ευρώπη γνωστό και ως “Σχέδιο Γιούνκερ”. Το δάνειο, το οποίο επεκτείνει το προφίλ λήξης του χρέους της Nokia, έχει μέσο όρο λήξης περίπου πέντε ετών μετά από την εκταμίευση, η οποία μπορεί να πραγματοποιηθεί ανά πάσα στιγμή της επόμενους 18 μήνες.

Η τεχνολογία 5G αναμένεται να προσφέρει πιο γρήγορες ταχύτητες, μαζική συνδεσιμότητα, διάρκεια ζωής μπαταρίας 10 ετών για τους αισθητήρες και υπερσύγχρονα και αξιόπιστα δίκτυα για τους χρήστες. Αυτό θα μπορούσε να δημιουργήσει νέες εμπειρίες εικονικής πραγματικότητας (VR) και επαυξημένης πραγματικότητας (AR), οχήματα χωρίς οδηγούς, ιατρική παρακολούθηση και προηγμένες υπηρεσίες βιομηχανικού αυτοματισμού.

“Για να μπορέσει η Ευρώπη να υιοθετήσει πλήρως και να επωφεληθεί από τις νέες τεχνολογίες, χρειάζεται ένα συνεχές επενδυτικό εγχείρημα. Η συμφωνία για τη δανειοδότηση θα συμβάλει στις δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης της Nokia σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες για την ανάπτυξη της τεχνολογίας 5G”, σχολίασε ο αντιπρόεδρος της Επιτροπής, κ. Jyrki Katainen, υπεύθυνος για την Απασχόληση, την Ανάπτυξη, τις Επενδύσεις και την Ανταγωνιστικότητα.

Πηγή: sepe.gr