Σειρά μέτρων με στόχο τη μείωση των θανάτων αλλά και των σοβαρά τραυματιών κατά 50% περιλαμβάνει το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την οδική ασφάλεια.

Ρεπορτάζ: Κέλλυ Σαουάχ-Μαραγκουδάκη

Με τις νέες αλλαγές στον ΚΟΚ, δόθηκε έμφαση στις πιο συχνές παραβάσεις που είναι η υπερβολική ταχύτητα και η στέρηση διπλώματος. Τι ισχύει από τις 16 Μαρτίου σύμφωνα με το νέο ΦΕΚ ν. 4784/2021 ;

 Αλλαγές σε πρόστιμα και παραβάσεις

  1. Υπέρβαση ορίου ταχύτητας έως και 20 χλμ/ώρα (ν.2696/1999 αρθ.20 παρ.12) 40 ευρώ πρόστιμο από 20 ευρώ.
  2. Υπέρβαση ορίου ταχύτητας πάνω από 20 χλμ/ώρα (ν.2696/1999 αρθ.20 παρ.12) 100 ευρώ πρόστιμο από 50 ευρώ. 
  3. Υπέρβαση ορίου ταχύτητας πάνω από 30 χλμ/ώρα (ν.2696/1999 αρθ.20 παρ.12) 300 ευρώ πρόστιμο από 175 ευρώ και αφαίρεση για δύο μήνες η άδεια ικανότητας οδήγησης. 

Επιπρόσθετα, αυτός που καταλαμβάνεται να οδηγεί μοτοποδήλατο, μοτοσυκλέτα, μηχανοκίνητο τρίκυκλο, ελαφρύ τετράκυκλο, τετράκυκλο και αυτοκίνητο και στερείται ή δεν κατέχει την κατάλληλη άδεια οδήγησης, του έχει ανακληθεί ή αφαιρεθεί για οποιονδήποτε λόγο, τιμωρείται με ποινή φυλάκισης από έναν έως δώδεκα μήνες με διοικητικό πρόστιμο 200 ευρώ από 100 ευρώ που ήταν μέχρι σήμερα, καθώς και με επιτόπου αφαίρεση του εντύπου της άδειας οδήγησής του -εφόσον υπάρχει- για τριάντα ημέρες.

Όσοι έχουν δίπλωμα Β’ κατηγορίας (με τον εθνικό κωδικό «121») θα μπορούν να οδηγούν όχημα Α1, μόνο εντός της ελληνικής επικράτειας, υπό τις εξής προϋποθέσεις:

  1. Κατοχή του διπλώματος Β’ κατηγορίας για περισσότερα από έξι (6) έτη
  2. Υποχρεωτική πρακτική εκπαίδευση διάρκειας τουλάχιστον πέντε (5) μαθημάτων

Τέλος, η κατηγορία Β’ ισχύει και για την οδήγηση οχημάτων της κατηγορίας Α1, μόνο εντός της ελληνικής επικράτειας υπό τις εξής προϋποθέσεις:

  1. Συμπλήρωση της ηλικίας των είκοσι επτά (27) ετών
  2. Κατοχή του διπλώματος Β’ κατηγορίας για περισσότερα από τέσσερα (4) έτη
  3. Κατοχή του διπλώματος ΑΜ κατηγορίας για περισσότερα από τέσσερα (4) έτη

Όλα τα άνωθεν αναφέρονται σύμφωνα με την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως υπ. αριθμόν φύλλου 40 και θα τεθούν σε ισχύ μέσω υπουργικής απόφασης. Αναμένεται υπουργική εγκύκλιος, η οποία θα αναφέρει λεπτομερώς τα διαδικαστικά.