Συνολικά 256 Αστυφύλακες θα κατανεμηθούν σε υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας. Πρόκειται για τη σειρά 18-20 όπου αρχές Οκτωβρίου θα ονομαστούν Αστυφύλακες.

Ρεπόρταζ: Κέλλυ Σαουάχ-Μαραγκουδάκη

Αναρτήθηκε ο πίνακας με τις τοποθετήσεις των νεοεξερχόμενων Αστυφυλάκων στις ακόλουθες Διευθύνσεις:

  • Διεύθυνση Αστυνομίας Αθηνών (75)
  • Διεύθυνση Αστυνομίας Πειραιά (30)
  • Διεύθυνση Αστυνομίας Βορ/κης Αττικής (25)
  • Διεύθυνση Αστυνομίας Νοτ/κης (6)
  • Διεύθυνση Αστυνομίας Δυτικής Αττικής (30)
  • Διεύθυνση Αστ/κων Επιχειρήσεων Αττικής (45)
  • Διεύθυνση Μεταγωγών – Δικαστ. Αττικής (45)

ΣΥΝΟΛΟ: 256