Ψηφίστηκε από την Βουλή των Ελλήνων ο νέος νόμος για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Ο νόμος, ο οποίος αναμένεται να δημοσιευθεί άμεσα στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, έχει επίσημο τίτλο “Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016”.

Υπενθυμίζεται ότι η Ελλάδα κινδυνεύει με πρόστιμο εκατομμυρίων ευρώ από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λόγω της καθυστέρησης στην ενσωμάτωση της Οδηγίας 2016/680 (ένα τμήμα του νέου νόμου).

Ο ψηφισθείς νόμος περιλαμβάνει σημαντικές αλλαγές σε σχέση με το σχέδιο που τέθηκε στη διαβούλευση, ωστόσο αρκετοί φορείς και νομικοί εξακολουθούν να έχουν ενστάσεις τόσο σε σχέση με το περιεχόμενο του νόμου όσο και την ψήφισή του με τη διαδικασία του κατεπείγοντος.

Δείτε το νόμο, όπως διαμορφώθηκε οριστικά, εδώ.

Πηγή: Lawspot.gr