Η Στρατολογία καλεί τους καταταγέντες με τη 2022 Γ’ ΕΣΣΟ της Πολεμικής Αεροπορίας να συμπληρώσουν για την παρουσίασή τους τα απαιτούμενα στοιχεία στην πλατφόρμα //esso.haf.gr μέχρι και 30 Απριλίου 2022

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της Στρατολογίας, οι υπόχρεοι για κατάταξη με την 2022 Γ’ ΕΣΣΟ (Μάϊος 2022) της Πολεμικής Αεροπορίας υποχρεούνται να συμπληρώσουν τα απαιτούμενα για την παρουσίασή τους πληροφοριακά στοιχεία στο //esso.haf.gr από 1 Ιανουαρίου μέχρι και 30 Απριλίου 2022».