Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του υπουργείου Οικονομικών προτίθεται να προμηθευτεί για τις ανάγκες της, μηχάνημα x-ray, μαγνητική πύλη και φορητό ανιχνευτή μετάλλων και για το λόγο αυτό προέβηκε σε διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών οι οποίες είναι αναρτημένες στις ηλεκτρονικές δ/νσεις :

Δείτε περισσότερα στο://bit.ly/2sZ80G3