Πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του Προέδρου της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ασφάλειας  στις 25/9/2018 συνάντηση στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Από την πλευρά του Υπουργείου συμμετείχε ο Γενικός Γραμματέας κύριος Αναγνωστάκης  Δημήτριος o Kλαδάρχης κύριος Καραμαλάκης Μιχαήλ  και άλλοι υπηρεσιακοί παράγοντες. Από την πλευρά των Εταιρειών Ασφαλείας παρίσταντο ο Προέδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας κύριος Παππάς Παναγιώτης ενώ παράλληλα προσεκλήθησαν και παρευρέθηκαν οι νομικοί σύμβουλοι των εταιρειών G4S Χαβρές Ιωάννης , ESA  Μικρουλέας Ηλίας,Brinks Γαβριέλης Νικόλαος και ICTS Μοίρα Μυρτώ Παπασαράντου. Επίσης στην συνάντηση παρευρέθηκε και ο εκπρόσωπος της ΟΜ.Υ.Π.Α.Ε..

 

Ο κ.Παππάς Παναγιώτης Πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ασφάλειας.

Από την πλευρά των εταιρειών ασφαλείας τέθηκε  το θέμα για την παράταση – μεταφορά της ημερομηνίας έναρξης ισχύος της υπουργικής απόφασης Φ.456/38/505989/Σ.476/18-9-2017 (ΦΕΚ 3435/4-10-2017). Συγκεκριμένα παρατέθηκαν και επεξηγήθηκαν αναλυτικά  οι λόγοι για τους οποίους δεν είναι εφικτό να τεθεί σε εφαρμογή ενώ παράλληλα επισημάνθηκε η  επιτακτική ανάγκη χορήγησης αναστολής της εν λόγω Υπουργικής Απόφασης.

Ο Γενικός Γραμματέας αναγνώρισε και κατανόησε τους βάσιμους προβληματισμούς μας και το πρακτικά δυσχερές έως αδύνατο της εφαρμογής της απόφασης αυτής από τις 4 Οκτωβρίου 2018. Τέλος δήλωσε ότι θα μεριμνήσει άμεσα για την διευθέτηση και επίλυση της δυσμενούς κατάστασης παρατείνοντας την έναρξη ισχύος της υπό κρίση απόφασης.

Επίσης προς συζήτηση τέθηκε το θέμα που έχει προκύψει μετά την ψήφιση του Ν 4547/2018 όπου και προστέθηκε στο Ν4186/2013 το άρθρο 24α δυνάμει του οποίου ορίστηκε ότι από 1/1/2019 όλα τα εκπαιδευτικά προγράμματα θα πρέπει να είναι πιστοποιημένα από τον ΕΟΠΠΕΠ .

Σύμφωνα με τα πλάνα του ΕΟΠΠΕΠ το πρόγραμμα κατάρτισης του προσωπικού Ασφαλείας που τώρα διαρκεί 105 ώρες πρόκειται να γίνει  διετούς θεωρητικής εκπαίδευσης πλέον έξι μηνών πρακτικής εξάσκησης. Οι εταιρείες Ασφαλείας εξήγησαν στον Γενικό Γραμματέα το ανεφάρμοστο της διάταξης στο χώρο των υπηρεσιών ασφαλείας, γεγονός που έγινε αποδεκτό από το Γενικό Γραμματέα ο οποίος υποσχέθηκε να προβεί σε προσπάθειες ώστε η  κατάρτιση των εργαζομένων στις εταιρείες Ασφαλείας να παραμείνει ως έχει.

Δείτε αναλυτικά την επιστολή

Προς Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

Υπόψη:
Γενικού Γραμματέα κου Αναγνωστάκη
Αντιστρατήγου κ. Καραμαλάκη

Αθήνα, 26 Σεπτεμβρίου 2018

Σε συνέχεια προηγούμενων επιστολών μας και της συνάντησης της 25ης Σεπτεμβρίου 2018 στο γραφείο του Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Τάξης του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη σχετικά με την παράταση – μεταφορά της ημερομηνίας έναρξης ισχύος της απόφασης Φ.456/38/505989/Σ.4746/18-9-2017 (ΦΕΚ Β 3435/4-10-2017) και με δεδομένο:

α) ότι δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας επί της αίτησης ακυρώσεως που έχει ασκηθεί κατά της νομιμότητας απόφασης αυτής, η οποία συζητήθηκε ενώπιον του Δικαστηρίου αυτού στις 29 Μαΐου 2018, της οποίας η έκβαση αναμένουμε να είναι θετική.

β) ότι λόγω της τεράστιας οικονομικής επιβάρυνσης που συνεπάγεται η παραγγελία νέων στολών εν αναμονή του αποτελέσματος της απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας, δεν έχουν παραγγελθεί από τις εταιρείες μας και τις εταιρείες μέλη της ομοσπονδίας και από καμία εταιρεία του κλάδου εξ όσων γνωρίζουμε, στολές όπως προβλέπονται στην προσβληθείσα υπουργική απόφαση

γ) ότι, σε κάθε περίπτωση, πρακτικά, λόγω του πλήθους του προσωπικού των ιδιωτικών επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ασφαλείας και του πολύ μεγάλου αριθμού των στολών (πολλές δεκάδες χιλιάδες στολές) που θα έπρεπε να ετοιμαστούν για το προσωπικό αυτό σε ελάχιστο χρόνο, σε συνδυασμό με τον πολύ μικρό αριθμό προμηθευτών τέτοιων στολών, είναι αδύνατη η εφαρμογή της απόφασης αυτής από τις 4 Οκτωβρίου 2018, ημερομηνία που έχει οριστεί για την έναρξη ισχύος της, με την απόφαση Φ.456/38/505989/Σ.4746/18-9-2017 (ΦΕΚ Β 3435/4-10-2017),

ΑΙΤΟΥΜΑΣΤΕ

Την παράταση – μεταφορά της έναρξης ισχύος της απόφασης Φ.456/38/505989/Σ.4746/18-9-2017 (ΦΕΚ Β 3435/4-10-2017) που αφορά στις στολές των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ασφαλείας από τις 4/10/2018 στις 21/5/ 2019, ημερομηνία που συμπίπτει με την έναρξη της θερινής περιόδου και τη χρήση των θερινών στολών.

Με τιμή

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ                             ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΙΤΟΥΣΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ