Κατόπιν ενημέρωσης μας από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Αρχηγείου, το υπόλοιπο 40% των προκαταβολών από την επιχείρηση ΑΣΠΙΔΑ θα ξεκινήσει να κατατίθεται σήμερα στους λογαριασμούς των αποσπασμένων αστυνομικών.

Επίσης ενημερωθήκαμε πως θα ξεκινήσει παράλληλα και η εξόφληση των παλιών υπομνημάτων, η οποία είχε παγώσει λόγω μεταφοράς αρμοδιοτήτων της διεκπεραίωσης τους.

Επισημαίνουμε πως ως ΠΟΣΥΦΥ προσπαθούμε με εγκυρότητα να σας ενημερώνουμε και να είμαστε συνεπείς στα λεγόμενα μας.

Από την πρώτη στιγμή η ενημέρωση που λάβαμε ήταν η κατάθεση των προκαταβολών την τρέχουσα εβδομάδα και σε καμία περίπτωση δεν είπαμε συγκεκριμένη ημέρα.

Σήμερα με την τελευταία ενημέρωση που λάβαμε, είναι ότι έχει διευθετηθεί η έγκριση από συναρμόδιο υπουργείο και οι διαδικασίες καταβολής ξεκίνησαν ήδη να τρέχουν.

Για την ενημέρωση των συναδέλφων,

Σαββίδου Δεσποινα
Μέλος του ΔΣ ΠΟΣΥΦΥ