Την εκπαίδευση παρακολούθησαν (8) στελέχη της Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε την Παρασκευή 22 Ιουνίου 2018, εκπαίδευση σε θέματα Στρατηγικής Ανάλυσης Πληροφοριών, στο πλαίσιο του πολυετούς προγράμματος 2014-2020, του Ευρωπαϊκού Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας.

Η εκπαίδευση πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις της Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας από τις 18 έως τις 22 Ιουνίου 2018, με τη συμμετοχή (8) στελεχών της Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας και είχε ως στόχο την παροχή απαραίτητης γνώσης και κατάρτισης για την καλύτερη αντιμετώπιση των συγκεκριμένων ζητημάτων κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

Για την επίτευξη του εκπαιδευτικού σκοπού, καταρτίστηκε ένα πλήρες πρόγραμμα θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης, στο οποίο συνέβαλαν ειδικά καταρτισμένοι διδάσκοντες καθηγητές, ενώ τα θέματα που αναπτύχθηκαν αφορούσαν, μεταξύ άλλων:

Κύκλος επεξεργασίας εγκληματολογικών πληροφοριών.
Υποθέσεις και Δείκτες.
Σχεδιασμός.
Συλλογή και ταξινόμηση πληροφοριών.
Ανάλυση Πληροφοριών.
Καλές πρακτικές στη συγγραφή στρατηγικής έκθεσης.
Παρουσίαση στρατηγικών προϊόντων.
Κατά τη λήξη της εκπαίδευσης επιδόθηκαν στους συμμετέχοντες πιστοποιητικά σπουδών, από τη Διοικητή της Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης της Ελληνικής Αστυνομίας, Αστυνομικό Διευθυντή Σοφία Λαμπροπούλου.

Σημειώνεται ότι, το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας/Τομέας Αστυνομικής Συνεργασίας.