Ένας Εύελπις ανάμεσα στους νεκρούς της Αρμενίας στο Αρτσάχ.

Πρόκειται για τον Λοχαγό Ακοπιάν Μουκούτς, αρμενικής καταγωγής, απόφοιτο της Σχολής Ευελπίδων, της τάξεως 2007.