Οι Διμοιρίες Υποστηρίξεως των Νομών ανά την Ελλάδα, τα τελευταία έτη με τα αστυνομικής φύσεως γεγονότα να διαδέχονται το ένα μετά το άλλο, ταξιδεύουν πλέον σχεδόν σε όλη την επικράτεια της Χώρας.

Από τον Μάρτιο του 2020 και τα γεγονότα του Έβρου, οι Διμοιρίες Υποστηρίξεως, παραμένουν και για αρκετές ημέρες στον Νομό Έβρου, όπου και εργάζονται όπως και παλαιότερα στα νησιά.

Τα οχήματα τα οποία χρησιμοποιούνται από αυτές όμως, παρότι εξωτερικά ομοιάζουν με αυτά των τακτικών διμοιριών της Διεύθυνσης Αστυνομικών Επιχειρήσεων, δυστυχώς εσωτερικά  δεν είναι καθόλου λειτουργικά, καθιστώντας την καθημερινή εκτέλεση Υπηρεσίας των συναδέλφων αφόρητη.

Στα οχήματα αυτά η εσωτερική τους διαρρύθμιση είναι προσιτή μόνο για μεταφορά προσωπικού και όχι για Επιχειρησιακές Ομάδες. Επιπροσθέτως ο συντριπτικός αριθμός αυτών, δεν διαθέτει κάγκελα στα παράθυρα, με οδυνηρά αποτελέσματα τα οποία είδαμε στα πρόσφατα επεισόδια στα νησιά.