“Πράσινο φως” άναψε το Ε’ τμήμα Συμβούλιο της Επικρατείας με γνωμοδότησή του για την πρόσληψη 480 συνοριοφυλάκων, οι οποίοι θα στελεχώσουν τα Προαναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης Αλλοδαπών στην Αττική, την Κόρινθο, την Ξάνθη, τη Δράμα και όπου αλλού κρίνεται ότι υπάρχει ανάγκη.

Συγκεκριμένα, στο Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο κατατέθηκε για νομοπαρασκευαστική επεξεργασία σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για τη σύσταση οργανικών επί θητεία θέσεων συνοριακών φυλάκων ορισμένου χρόνου.

Σύμφωνα με το σχέδιο, η πρόσληψη των φυλάκων κρίνεται απαραίτητη καθώς αφενός θα συμβάλλει στην αντιμετώπιση του μεταναστευτικού, αφετέρου θα αποτελέσει πρόκριμα για την επιστροφή ικανού αριθμού αστυνομικών στις κατά τόπους διευθύνσεις της Αστυνομίας. Επιπλέον πλεονέκτημα, όπως αναφέρεται στο Προεδρικό Διάταγμα, «η παύση  δαπανών οδοιπορικών, εκτός έδρας, διαμονής και διατροφής του εν λόγω προσωπικού και τη διάθεσή τους προς εκτέλεση της αποστολής του Σώματος στις περιοχές αρμοδιότητας των υπηρεσιών όπου ανήκουν οργανικά.

Η δαπάνη για την πρόσληψη των 480 νέων συνοριακών φυλάκων ανέρχεται στα 8.536.224 ευρώ και θα καλυφθεί από το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων, σύμφωνα με το σχέδιο διατάγματος.