Εγκρίθηκε από το Συμβούλιο της Επικρατείας το καθεστώς μοριοδότησης των υποψήφιων επαγγελματιών οπλιτών.

Το Ε’ Τμήμα του ΣτΕ, με πρόεδρο την Αικατερίνη Χριστοφορίδου και εισηγητή τον Δημήτρη Πυργάκη, έκρινε νόμιμο το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος που καθορίζει τα κριτήρια και τη διαδικασία επιλογής των υποψηφίων (γνωμοδότηση 206/20). Εφόσον κρίθηκε νόμιμο και συνταγματικό, το Προεδρικό Διάταγμα θα γίνει νόμος του κράτους μόλις δημοσιευθεί στο ΦΕΚ και θα αντικαταστήσει τον ισχύον καθεστώς μοριοδότησης, που είχε ψηφιστεί το 2001.

Κατ’ αρχάς, αλλάζει η μοριοδότηση σε ό,τι αφορά τις γραμματικές γνώσεις των υποψηφίων. Ετσι:

– Πτυχίο ΑΕΙ και ΤΕΙ θα μοριοδοτείται με 460 μονάδες
– Πτυχίο ΙΕΚ με 350 μονάδες
– Φοίτηση σε ΙΕΚ με 250 μονάδες
– Απολυτήριο Λυκείου θα μοριοδοτείται με το βαθμό αποφοίτησης, πολλαπλασιασμένο επί 12
– Απολυτήριο Γυμνασίου θα μοριοδοτείται με το βαθμό αποφοίτησης, πολλαπλασιασμένο επί 4.

Επίσης, η κατοχή πτυχίου ξένης γλώσσας θα μοριοδοτείται με 50 – 150 μονάδες, ανάλογα με το βαθμό γνώσης που θα αποδεικνύεται από το πτυχίο.

Αναφορικά με την προϋπηρεσία, η μοριοδότηση διαμορφώνεται ως εξής:

– Προϋπηρεσία έως 3 μήνες: 50 μονάδες
– Προϋπηρεσία πάνω από 3 μήνες: 100 μονάδες
– Προϋπηρεσία ως Οπλίτες Βραχείας Ανακατάταξης: 100 μονάδες.

* Η μοριοδότηση για τους ΟΒΑ αφορά τόσο τους νυν υπηρετούντες όσο και όσους έχουν υπηρετήσει στο παρελθόν.

Ακόμη, το Προεδρικό Διάταγμα προβλέπει επίσης τις εξής μοριοδοτήσεις:

– Παιδιά πολύτεκνων: 100 μονάδες
– Παιδιά ή αδέλφια τραυματιών πολέμου: 100 μονάδες
– Παιδιά στρατιωτικών με αναπηρία 67% και άνω: 100 μονάδες
– Παιδιά στρατιωτικών που συμμετείχαν στις επιχειρήσεις στην Κύπρο (1964, 1967, 1974): 100 μονάδες.

Τέλος, με 100 μονάδες μοριοδοτούνται οι μόνιμοι κάτοικοι των παραμεθόριων περιοχών σε Θράκη, νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα.

Σχετικά με το τελευταίο κριτήριο, αυτό της εντοπιότητας, οι Σύμβουλοι Επικρατείας επισημαίνουν πως κρίνεται νόμιμο διότι «έχει προδήλως την έννοια ότι οι επαγγελματίες οπλίτες προορίζονται, κατ’ αρχάς, να υπηρετήσουν στις εν λόγω παραμεθόριες περιοχές και ως εκ τούτου δεν εισάγεται με τη διάταξη αυτή αδικαιολόγητη διάκριση υπέρ ορισμένων προσώπων».

Πηγή:  eleftherostypos.gr