Εν αναμονή βρίσκονται οι Αρχιφύλακες για το βαθμό του Ανθυπαστυνόμου που προήχθησαν το έτος του 2014.

Πολλαπλά είναι τα μηνύματα παραπόνων που δεχόμαστε στο securitynews.gr από αναγνώστες – Αστυνομικούς, οι οποίοι βρίσκονται στην αναμονή και ακόμη δεν έχουν προαχθεί στο βαθμό του Ανθυπαστυνόμου.

Οι Αρχιφύλακες αναμένουν τη διαταγή ενώ βρίσκονται πέντε (5) χρόνια στο βαθμό.

Ο λόγος της καθυστέρησης δεν έχει διευκρινιστεί ακόμη, ωστόσο αξίζει να σημειωθεί ότι η προαγωγή σε όλες τις άλλες περιπτώσεις αστυνομικών πραγματοποιήθηκε κανονικά.