Μια ομάδα γυναικών που διαθέτουν λογαριασμούς Facebook, υπέβαλε καταγγελία κατά της πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης καθώς και σε εννέα άλλες εταιρείες, για διακρίσεις λόγω φύλου, αφού προωθούν ορισμένες διαφημίσεις εργασίας μόνο σε άντρες.

Η ACLU, μαζί με τη δικηγορική εταιρία Outten & Golden LLP και οι εργαζόμενοι στον τομέα της επικοινωνίας της Αμερικής, έχουν καταθέσει αγωγή, για λογαριασμό τριών γυναικών εργαζομένων στην Επιτροπή Equal Employment Opportunity των ΗΠΑ.

Η κατηγορία

Η κατηγορία για το Facebook και άλλες εταιρείες είναι η παράνομη διάκριση μεταξύ των φύλων, στοχεύοντας τις διαφημίσεις εργασίας τους μόνο στους άνδρες χρήστες του Facebook. Τέτοιες διαφημίσεις εμποδίζουν τις γυναίκες να λαμβάνουν τις ίδιες ευκαιρίες για εύρεση εργασίας.

Οι εν λόγω διαφημίσεις εργασίας προέρχονταν από πεδία που κυριαρχούνται από άνδρες, όπως μηχανικοί, οδηγοί φορτηγών κλπ. Το κοινωνικό δίκτυο βρίσκετε στο στόχαστρο επειδή χρησιμοποιεί το σύστημα στόχευσής του, για να ελέγξει ποιος λαμβάνει αυτές τις διαφημίσεις.

Η απάντηση της πλατφόρμας

Εν τω μεταξύ, το κοινωνικό δίκτυο έχει δηλώσει ότι «δεν υπάρχει χώρος για διακρίσεις στο Facebook. Απαγορεύεται αυστηρά από την πολιτική μας.» Η πλατφόρμα επανεξετάζει τώρα την καταγγελία που υπέβαλε η ACLU.