Δυνάμει ανωτέρω σχετικης, αποφασίστηκε η τοποθέτηση μετάθεση μετακίνηση για κατώτερο Υποστράτηγους της Ελληνικής Αστυνομίας.

Ρεπορτάζ: Κέλλυ Σαουάχ-Μαραγκουδάκη

Γιάννινα Γεώργιο, από Γενική Διεύθυνση Προστασίας Επισήμων και Ευπαθών Στόχων στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής ως Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής.

Καστανή Γεώργιο, στον κλάδο Ασφαλείας/Α.Ε.Α., όπου υπηρετεί ως Προϊστάμενος

Αϊβαζίδη Αβραάμ, από Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας στην Αστυνομική Ακαδημία, ως Διοικητή.

Σανιδά Παρασκευά, στην Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, όπου υπηρετεί ως Βοηθό.

Ρουτζάκη Αντώνιο, στη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κρήτης, όπου υπηρετεί ως Γενικός Περιφερειακό Αστυνομικό Διευθυντή.

Μαυρόπουλο Λάζαρο, στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης όπου υπηρετεί ως Γενικός Αστυνομικό Διευθυντή.

Κανέλλο Γεώργιο, στη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Στερεάς Ελλάδας, όπου υπηρετεί, ως Γενικό Περιφερειακό Αστυνομικό Διευθυντή.

Τζέφερη Πέτρο, στη Διεύθυνση Ασφάλειας Αττικής, όπου υπηρετεί ως Διευθυντή.

Δουβαλη Γεώργιο, στη Διεύθυνση Αστυνομικών Επιχειρήσεων Θεσσαλονίκης, όπου υπηρετεί ως Διευθυντή.

Κανακουσάκη Ιωσήφ, στη Γενική Περιφερειακή Διεύθυνση Νοτίου Αιγαίου, όπου υπηρετεί ως Γενικό Περιφερειακό Αστυνομικό Διευθυντή.

Γκαρίλα Ελευθέριο, στον Κλάδο Τάξης/Α.Ε.Α., όπου υπηρετεί ως Προϊστάμενο.

Σκλάβο Σπυρίδωνα, στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, όπου υπηρετεί συνεχιζόμενης αποστάσεως του στη Γενική Γραμματεία Αντεγκληματικής Πολιτικής/Γενικής Διεύθυνσης και Σωφρονιστικής Πολιτικής/Διεύθυνση Διαχείρισης Καταστημάτων Κράτησης του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

Σπανουδάκη Νικόλαο, από Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Ελλάδας στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, ως Βοηθό.

Κονδύλη Χρήστο, από γραφείο κ. Προϊσταμένου Επιτελείου/Α.Ε.Α., στον Κλάδο Διοικητικής Υποστήριξης και Ανθρώπινου Δυναμικού/Α.Ε.Α., ως Προϊστάμενο.

Μάλλιο Δημήτριο, στον Κλάδο Αλλοδαπών και Προστασίας Συνόρων/Α.Ε.Α., όπου υπηρετεί ως Προϊστάμενο.

Δασκαλάκη Εμμανουήλ, από Διεύθυνση Αστυνομίας Δυτικής Αττικής στη Γενική Διεύθυνση Αττικής, ως Βοηθό.

Παππά Γεώργιο, από Διεύθυνση Αστυνομικών Επιχειρήσεων Αττικής, στη Διεύθυνση Αστυνομικών Δυνάμεων/Α.Ε.Α., ως Διευθυντή.

Θεοδωρόπουλο Γεώργιο, από Διεύθυνση Διαβατηρίων και Εγγράφων Ασφαλείας/Α.Ε.Α., στο Γραφείο κ. Προϊσταμένου Επιτελείου/Α.Ε.Α

Ντουρουντου Ελευθέριο, στη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Βορείου Αιγαίου, όπου υπηρετεί ως Γενικό Περιφερειακό Αστυνομικό Διευθυντή.

Μαλεβίτη Ηλία, στη Διεύθυνση Υγειονομικού/Α.Ε.Α., όπου υπηρετεί ως Διευθυντή.

Μηνιάτη Πηνελόπη, στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών/Α.Ε.Α., όπου υπηρετεί ως Διευθυντή.

Εκτέλεση άμεση.